S T O P ! !     w y p a l a n i u     t r a w     n a     m a z o w s z u
Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieoplacalne, szkodliwe i karalne

wejście na stronę